Przetargi

 

 


OLEOFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął realizację projektu o nazwie „Wdrożenie technologii otrzymywania bezwęglowodanowych olejów w proszku metodą suszenia rozpyłowego” na który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”; Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki); Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. W celu zapewnienia jawności realizacji zadań na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z niniejszym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

AKTUALNOŚCI

 

8.07.2014
Informujemy, że w postępowaniu na zakup i instalację urządzeń procesu podstawowego wybrana została firma Lukro trade s.r.o., z siedzibą Piešt’anská 1202/44; 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Słowacja

30.06.2014
Zapytanie ofertowe: „Zakup i instalacja urządzeń procesu podstawowego”
TREŚĆ ZAPYTANIA

23.06.2014
Informujemy, że w postępowaniu na zakup i instalację urządzeń wybrana została firma ECE J.Dziwalski sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Obornickiej 78

13.06.2014
Zapytanie ofertowe: „Zakup i instalacja urządzeń”
TREŚĆ ZAPYTANIA