Misja

Głównym założeniem Oleofarm jest dbałość o zdrowie, odporność i witalność osób w każdym wieku, poprzez oferowanie produktów o najwyższej jakości.

Wizja

Wizją Oleofarm jest zyskać największe uznanie swoich klientów oraz pracowników jako firma, która przewodzi wśród producentów w postępie, w badaniach, produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości suplementów dietydietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, surowców farmaceutycznych jak również zdrowej żywności.

Wartości

Działalność i rozwój firmy Oleofarm wyrażona jest poprzez jej misję i kluczowe wartości. Określają one obowiązki zawodowe, społeczną odpowiedzialność firmy oraz tworzą przyjazne środowisko pracy.

 

misja

 

 

Człowiek i rodzina

Oleofarm zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, których łączy zaangażowanie, zaufanie, szacunek oraz porozumienie i świadomość wspólnych dążeń. Jednym z celów firmy jest pozytywnie budowanie relacji z ludźmi i poznanie ich potrzeb.

 


 

Zaangażowanie i rozwój

Tworzenie nowatorskich rozwiązań, otwartość umysłu, chęć do działania oraz zaangażowanie w pracę są podstawą rozwoju. Oleofarm inwestuje w innowacyjne technologie z zastosowaniem najnowszych osiągnięć biotechnologii.

Kreatywność oraz odwaga są źródłem dynamicznego rozwoju firmy.


 

Gwarancja jakości

Nadrzędnym celem firmy Oleofarm jest uczynić wszystko, aby dostarczyć Klientom produkty o najwyższej jakości. Oleofarm dąży do doskonałości opierając się o realizację celów z zachowaniem wymaganych standardów. We wszystkich dążeniach oraz działaniach wykorzystywana jest polityka jakości.

Zachowanie wymaganych standardów w firmie Oleofarm jest ściśle powiązane z potrzebami i oczekiwaniami Klientów. Oczekiwania te realizowane są w drodze ciągłego podwyższania sprawności organizacyjnej całego przedsiębiorstwa.

tuv

 

Dowody jakości

Wdrożony w 2004 r. System Zarządzania Jakością dostosowany do aktualnej normy ISO 9001 : 2008 odzwierciedla rzeczywiste wysokie standardy jakościowe przedsiębiorstwa i zapewnia ich ciągłą optymalizację poprzez:

  • wysoką, kontrolowaną jakość zapewniającą bezpieczeństwo i higienę produktów powstających w nadzorowanych warunkach zgodnie z zasadami wdrożonego i utrzymywanego w firmie systemu gwarantującego bezpieczeństwo żywności
  • dobór i stosowanie nowoczesnych technologii oraz stałe ich doskonalenie
  • precyzyjne rozpoznawanie potrzeb Klienta i ciągłe badanie satysfakcji Klienta
  • głębokie zaangażowanie i profesjonalizm personelu świadomego znaczenia spełnienia wymagań Klienta i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy
  • ciągłe inwestowanie w ludzi, podstawowy kapitał organizacji, współtworzący wspólne wartości
  • dobór dostawców surowców produkcyjnych w oparciu o precyzyjnie sformułowane kryteria jakościowe
  • dążenie do doskonałości we wszystkich aspektach pracy.

Ogół zamierzeń i celów formalnie wyrażonych w niniejszym modelu zarządzania ukierunkowany jest na nieustanne doskonalenie organizacji i wyrobów. Obejmuje systematyczne rozpoznawanie oczekiwań Klienta, wymagań prawnych i własnych przedsiębiorstwa.

 

Bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów

Oleofarm posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN-ISO 22000:2005. Wdrożony przez firmę System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności pozwala zidentyfikować i wyeliminować potencjalne zagrożenia z punktu widzenia konsumenta i ochrony jego zdrowia. System ten umożliwia kontrolę prawidłowości przebiegu całego procesu produkcyjnego – od momentu przyjęcia surowców aż do uzyskania wyrobu gotowego – dając konsumentowi bezpieczny produkt.

Podstawą do wdrożenia przez Oleofarm Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności były zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Gwarantują one utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych, jakie zachodzą w firmie i tym samym stwarzają warunki do wytworzenia żywności bezpiecznej pod względem higienicznym.