Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000475366.  Kapitał zakładowy: 500 000 zł.

Numer Konta Bankowego

53 1020 5226 0000 6802 0589 2064